Praktijkboek voor onderwijsprofessionals

Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Judith ’t Gilde, onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, publiceert samen met dr. Prof. Monique Volman een boek over buitenschoolse kennisbronnen voor onderwijsprofessionals.

Leerlingen doen buiten school veel bruikbare kennis en vaardigheden op waar leraren in de les gebruik van kunnen maken. Buitenschoolse kennisbronnen zijn personen, ervaringen of verhalen die binnen hun gezin, gemeenschap of sociale netwerk aanwezig zijn. Buitenschoolse kennis en vaardigheden kunnen betrekking hebben op huishouden, techniek, culturele gebruiken, kunst en taal en nog veel meer. Naast het gezin en de gemeenschap vormen ook de peer groep en populaire cultuur (sport, tv, muziek) relevante kennisbronnen voor leerlingen. Tegenwoordig zijn sociale media en internet niet meer weg te denken als kennisbronnen voor leerlingen (Facebook, Instagram, YouTube, games, TikTok, vlogs).

Gebruikmaken van die kennis en vaardigheden van leerlingen in de klas kan bijdragen aan hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen met diverse achtergronden leren elkaar beter kennen. Ze ontwikkelen een breder perspectief en een nieuwsgierige houding. Leraren zien dat leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie om te leren krijgen, doordat leerlingen zich bewust worden van hun kennis, vaardigheden en talenten, en daarin worden erkend en bevestigd.

Praktijkboek voor professionals

Het boek omschrijft met behulp van veel voorbeelden hoe je buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen kunt vinden, hoe je ze kunt gebruiken en wat de effecten daarvan kunnen zijn. Ook komt aan bod welke leerkrachtcompetenties hier belangrijk voor zijn en welke uitdagingen en valkuilen je tegen kunt komen. Met dit praktijkboek hopen de auteurs eraan bij te dragen dat meer leerkrachten aan de slag gaan met het gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Op die manier ervaren zowel leerlingen als leerkrachten de positieve effecten ervan!

Het onderzoek

Dit jaar hebben Monique Volman en Judith ’t Gilde hun onderzoek over het gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen afgerond. Het onderzoek vond plaats binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA). Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met dertien leerkrachten van acht basisscholen in Amsterdam. Een van de eindresultaten is het praktijkboek ‘Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen’.

Het boek is (gratis) te downloaden via deze link.

Lees hier meer over onderzoeker Judith ’t Gilde.