Hoe kunnen intern begeleiders de leerkrachten effectief begeleiden bij het realiseren van passend onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben leerkrachten meer behoefte aan begeleiding bij het omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Intern begeleiders kunnen deze ondersteuning bieden door gebruik te maken van handelingsgericht werken. Dit is een cyclische werkwijze gebaseerd op onderzoek naar wat werkt in onderwijs en jeugdzorg. Om een passend aanbod te realiseren voor (hoog)begaafde leerlingen, blijkt het vooral effectief als intern begeleiders in de school aansturen op het vroeg signaleren van (hoog)begaafdheid, het werken met een portfolio, het aanbieden van een verkort/verrijkt programma, en het (wetenschappelijk) onderbouwen en evalueren van nieuwe initiatieven.

Voor de NRO Kennisrotonde beantwoordden Annabel Vaessen (antwoordspecialist) en Wouter Schenke (Kennismakelaar) deze vraag.

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde