ICILS 2023

ICILS 2023

Internationaal onderzoek digitale geletterdheid leerlingen

Leven in een digitale wereld vraagt om digitale geletterdheid

Basisvaardigheden in het onderwijs staan hoog op de agenda in Nederland. Hierbij gaat het tegenwoordig niet alleen om lezen, schrijven of rekenen, maar ook om digitale geletterdheid. Hoe goed zijn leerlingen voorbereid op het leven en werken in een digitale wereld? Om dit in kaart te brengen doet Nederland mee aan ICILS 2023, de International Computer and Information Literacy Study. ICILS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de digitale geletterdheid van 14-jarige leerlingen in kaart brengt en vergelijkt met andere landen. 

Nederland doet mee aan internationaal onderzoek naar digitale vaardigheden leerlingen

Meer dan 30 landen nemen deel aan ICILS 2023. Nederland doet mee voor de tweede keer, na eerdere deelname in 2013. In het onderzoek worden digitale vaardigheden van leerlingen in kaart gebracht en vragenlijsten gebruikt om inzicht te krijgen in:

  • de digitale vaardigheden van 14-jarige leerlingen
  • verschillen in digitale vaardigheden tussen leerlingen binnen Nederland, en vergeleken met andere landen
  • het verband tussen leerlingenkenmerken (sociaaleconomische status, toegang tot ICT, gebruik thuis en op school) en hun digitale vaardigheden 
  • de samenhang tussen schoolkenmerken en digitale vaardigheden

Kohnstamm Instituut voert in Nederland het onderzoek uit in samenwerking met I&O Research en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van NRO en het ministerie van OCW. De resultaten worden eind 2024 gepubliceerd.

Projectleider en andere betrokkenen:

Alexander Krepel
Merlijn Karssen
Marieke Buisman

Opdrachtgever: NRO      

Looptijd: november 2022 – maart 2025