Is het gebruik van een Persoonlijk Ontwikkelplan of Persoonlijk Actieplan effectief voor het verbeteren van motivatie en leeruitkomsten van mbo-studenten?

Het gebruik van portfolio-instrumenten zoals Persoonlijk Ontwikkelplannen (POP) of Persoonlijk Actieplannen (PAP) kan positieve effecten hebben (bijv. op motivatie, zelfreflectie of zelfsturend leren) maar alleen als studenten hierbij individuele begeleiding krijgen van voldoende kwaliteit en intensiteit. Om te voorkomen dat het gebruik van deze instrumenten een doel op zich wordt, moet in deze begeleiding de student centraal worden gesteld, niet het instrument. 

Voor de NRO Kennisrotonde beantwoordden Judith Conijn, Hajo Meijer (antwoordspecialisten) en Alexander Krepel (kennismakelaar) deze vraag.

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde