Kennisbenutting in scholen

Impact vergroten onderwijsonderzoek

Kennisbenutting is een van de belangrijkste doelen van praktijkgericht onderzoek, maar blijkt moeilijk te verwezenlijken. Hoe vergroot je de impact van onderwijsonderzoek?

Potentie van praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderwijsonderzoek wordt vaak opgezet zodat de uitkomsten ervan door de praktijk kunnen worden benut. Dit type onderzoek slaat daarmee een brug tussen inzichten uit onderwijsonderzoek en de toepassing ervan in het onderwijsveld. Toch blijkt het in de praktijk lastig om kennis uit praktijkgericht onderzoek te benutten. Belangrijk is daarom om succesvolle ervaringen van kennisbenutting te inventariseren en te delen.

Studie van recente NRO onderzoeken

De onderzoekers gaan NRO gesubsidieerde onderzoeken van de afgelopen vijf jaar bestuderen. NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) financiert veel onderwijsonderzoek, waaronder praktijkgericht onderzoek. De onderzoekers selecteren de kortlopende en langlopende praktijkgerichte onderzoeken uit de periode 2014-2020. Ze analyseren deze recente onderzoeksrapporten met een focus op de volgende punten:

  • de wijze van samenwerking tussen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals. Bijvoorbeeld de rol van de leraren in het onderzoek;
  • de mate en wijze van kennisbenutting. Bijvoorbeeld de invloed van het onderzoek op keuzes en beslissingen van onderwijsprofessionals;
  • de belemmerende en bevorderende factoren voor het benutten van kennis uit praktijkgericht onderzoek.

Tijdlijn van kennisbenuttingsactiviteiten

Na analyse van de onderzoeksrapporten voeren de onderzoekers groepsgesprekken met onderzoekers en onderwijsprofessionals. Ze creëren in het interview gezamenlijk een tijdlijn om een beeld te krijgen van de kennisbenuttingsactiviteiten tijdens en na afloop van het onderzoeksproject. De tijdlijnen en de onderliggende verhalen bieden een inkijk in de impact van het onderwijsonderzoek. De onderzoekers analyseren de tijdlijnen en verhalen met een raamwerk, dat zij baseren op literatuur over het benutten van kennis uit onderzoek.

Profiteren van inzichten

Een belangrijke opbrengst van dit onderzoek zijn handvatten voor kennisbenutting voor onderzoekers en onderwijsprofessionals. Dit sluit naadloos aan bij recente ontwikkelingen in de organisatie van NRO zelf. Eind 2020 richtte NRO de Kennisbenuttingsraad op. Deze raad, bestaande uit onderwijsprofessionals en deskundigen op het terrein van kennisbenutting, adviseert het beleid dat NRO verder uitzet op dit gebied. De oprichting van de Kennisbenuttingsraad maakt duidelijk dat NRO waarde hecht aan het verder versterken van de condities waarin kennisbenutting plaatsvindt.

Meer informatie:

Kohnstamm-onderzoeker Wouter Schenke was eerder projectleider van langlopend onderzoek naar kennisbenutting door docenten in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek vond plaats in samenwerking met zes scholen en twee universiteiten. Bekijk hier de resultaten

Projectleider: Wouter Schenke

In samenwerking met:

– Helma Oolbekkink-Marchand, lector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

– Janneke van der Steen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

– Edwin Buijs, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

– Wilfried Admiraal, ICLON, Universiteit Leiden

Opdrachtgever: Subsidieverlener: NRO

Looptijd: 1-2-2021 t/m 1-2-2022