Raban, A.G. & Volman, M.L.L. (2018).

Toekomstgericht onderwijs. Werken aan zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en verantwoordelijkheid in het VO.

 

Rapport 1008

ISBN 94-6321-069-0

Amsterdam: Kohnstamm Instituut/Universiteit van Amsterdam

 

 

Contactpersoon

Praktijkonderzoeken van innovatieve vo-scholen laten zien hoe zij hun onderwijs vernieuwen

 

 

Zie ook