Daalen, M. van, Boogaard, M. (2013)

Verkenning doelgroepbepaling en organisatie van de voorschool in Nederlandse gemeenten

 

Rapport 13-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Niveau Nederlandse taalontwikkeling bij peuters nog steeds belangrijkste indicator voor toeleiding naar VVE