Heyma, A, Petit, R., Cuppen, J., Berg, E. van den & Hermanussen, J. (2017)

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Derde monitor vakmanschap-, technologie-, en beroepsroutes

 

Rapport 18-1

ISBN 90-6733-887-5

Amsterdam/’s Hertogenbosch: SEO, Kohnstamm Instituut, ecbo

 

 

Contactpersoon

Régina Petit

Implementatie doorlopende routes vmbo-mbo verloopt voorspoedig

Imandt, M., Berg, E. van den, Heyma, A, Mulder, J., Schipperheyn, R., Hermanussen, J., Groot, A., Petit, R.; Glaudé, M., Pater, C., & Meijden, A. van der (2016)

We zijn begonnen! Tweede meting monitor Vakmanschap- en Technologieroutes

 

Imandt, M., Berg, Pater, C., Eck, E. van (2015)

Monitor vakmanschap- en technologieroute. De beleidstheorie