Cohen, L., Emmelot, Y., Ahamiane, S. (2018)
Succesvolle basisscholen aan het woord. 7 pijlers voor betere kansen op basis van onderzoeksliteratuur & voorbeelden uit Amsterdam

 

Rapport 18-4

Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam & Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Yolande Emmelot

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Zeven pijlers voor betere kansen voor potentiële achterstandsleerlingen