Cohen, L., Emmelot, Y., Ahamiane, S. (2018)
Succesvolle basisscholen aan het woord. 7 pijlers voor betere kansen op basis van onderzoeksliteratuur & voorbeelden uit Amsterdam

 

Rapport 18-4

Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam & Kohnstamm Instituut

 

Contactpersoon

Yolande Emmelot

Zeven pijlers voor betere kansen voor potentiële achterstandsleerlingen