Gaag, M.A.E. van der, Snell, N.R., Bron, G.G., Emerencia, A.C., Blaauw, F.J., Heemskerk, I.M.C.C., Petit, R., Kunnen, E.S., Jonge, P. de (2018)
Voortgangsonderzoek: aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (eindrapport).

Rapport 19-2
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

 

Contactpersoon

Mandy van der Gaag (RUG)

Meer aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie