Veen, A., Daalen, M.M. van, & Heurter, A.M.H. (2010)

Doorgaande leerlijnen voor- en vroegschoolse educatie. Survey onder schoolbesturen

 

Rapport 842

ISBN: 90-6813-904-4

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Schoolbesturen zijn weinig sturend bij de ontwikkeling van vve