Veen, A., Karssen, A.M., Daalen, M.M. van, Roeleveld, J., Triesscheijn, J., Elshof, D. (2013)

De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en tussen vroegschoolse educatie en groep 3

 

Rapport 892

ISBN 90-6813-957-0

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Doorgaande lijn VVE goed gerealiseerd