Karssen, A.M., Veen, I. van der, Veen, A., Daalen, M.M. van, Roeleveld, J. (2013)

Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van kinderen

 

Rapport 894

ISBN 90-6813-956-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Deelname aan en kwaliteit van VVE bekeken