Veen, A., Veen, I. van der, Karssen, A.M., Roeleveld, J. (2013)

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

 

Rapport 901

ISBN 90-6813-962-4

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Relatie tussen voor- en vroegschoolse educatie en kinderlijke ontwikkeling onderzocht