Veen, A., Heurter, A.M.H., Veen, I. van der (2014)

De pedagogische kwaliteit van peuterspeelzalen.Gegevens uit het pre-COOL cohortonderzoek 2012

 

Rapport 903

ISBN 90-6813-967-9

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Goede emotionele ondersteuning op peuterspeelzalen