Veen, I. van der, Peetsma, T., Triesscheijn, B. & Karssen, A.M. (2013)

Een poging tot verbetering van motivatie en studieloopbaan in het mbo

 

Rapport 907

ISBN 90-6813-974-7

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Kortdurende beïnvloeding van motivatie verkleint de kans op voortijdig stoppen met mbo-studie