Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C. & Karssen, M. (2014)

Gebruik van tablets in de school

 

Rapport 916

ISBN 90-6813-989-1

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Verwachte effecten van tablets op motivatie van leerlingen vooralsnog beperkt