Breetvelt, I.S., Meijer, J., Binsbergen, M.H. van (2018)

Short report literatuurverkenning Self-Efficacy & Resilience

 

Rapport 988

ISBN 94-6321-049-2

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Klassiekers uit de psychologie als antwoord op 21e-eeuwse onderwijscomplexiteit

 

De Hogeschool van Amsterdam streeft niet alleen naar ‘startbekwame’ maar ook naar ‘stadsbekwame’ leerkrachten en pedagogen. De onderwijscomplexiteit van Amsterdam omvat onder meer lesgeven aan meer dan 100 nationaliteiten in nauwe samenwerking met aangrenzende wetenschapsdisciplines en jeugdhulp-organisaties. Klassieke begrippen uit de vorige eeuw bieden uitkomst bij deze 21e-eeuwse (onderwijs)complexiteit: self-efficacy en resilience staan weer op de kaart..

 

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijk gebied en in Nederland is dat zelfs 70%. Binnen Nederland woont een groeiend aantal in de G4 en in Amsterdam beslaat de autochtone bevolking 44% van het geheel. Grootstedelijke scholen kennen meer dan 100 nationaliteiten en de Hogeschool van Amsterdam heeft het Kohnstamm Instituut in het kader van haar lerarenopleiding gevraagd de begrippen Self-Efficacy en Resilience te verkennen. De HvA streeft niet alleen naar ‘startbekwame’ maar ook naar ‘stadsbekwame’ leraren en pedagogen. Onderzoek naar- en scholing in de begrippen Self-Efficacy en Resilience kunnen hieraan bijdragen. Deze begrippen zijn klassiekers in de psychologie en pedagogiek. We hebben de belangrijkste studies op een rij gezet ten behoeve van toepassing in de huidige ‘urban education’ context.