Boogaard, M., Buisman, M., Glaudé, M. (2017)

Docentstages in het mbo. Professionele verbinding tussen onderwijs en werkveld.

 

Rapport 990

ISBN 94-6321-051-5

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Docentstages zijn steeds vaker gangbare praktijk op het mbo

 

Docentstages zijn gebruikelijker geworden in het mbo: op 80% van de scholen lopen docenten stages in de beroepspraktijk. Deze stages leiden bij de deelnemende docenten tot een meer up-to-date kennis van het werkveld.

 

Docentstages meer gangbare praktijk

Het doel van docentstages is: betere aansluiting bij de beroepspraktijk. Maar in welke mate maken mbo-docenten gebruik van de mogelijkheden om stage te lopen in de beroepspraktijk? Vergeleken met een eerder onderzoek in 2010 zijn docentstages duidelijk meer gangbare praktijk geworden. Wel zijn er grote verschillen tussen de mbo-scholen. Het meest komen de docentstages voor in de sectoren Zorg, welzijn en sport, Techniek en gebouwde omgeving en Voedsel, groen en gastvrijheid. Daar ging in de afgelopen twee jaar 25-40% van de docenten op stage. Ruim twee derde van de mbo-scholen faciliteert de docentstages, bijvoorbeeld in de normjaartaak, maar werkdruk en problemen met vrijroosteren vormen nog een belemmering.

 

Nieuwe kennis en inzichten

De docenten die zelf een stage deden, zijn vrijwel allemaal (erg) tevreden over wat hen dat opleverde aan nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. De meest voorkomende stagevorm is de ‘verkennende of up-date-stage’. De docent loopt dan mee met een ervaren medewerker en voert onder begeleiding ook zelf werkzaamheden uit. De opbrengst is het grootst voor de docent en voor het onderwijs dat die docent zelf verzorgt.

 

Aandachtspunten

Het delen van de kennis met collega’s en vertaling van die kennis in onderwijsmaterialen of modules vraagt nog aandacht. Bedrijven zijn meestal nauwelijks betrokken geweest bij de praktische en inhoudelijke voorbereiding van de docentstage. Voor zowel docenten als bedrijven lijkt nog winst te behalen met het goed bespreken van ieders doelen en beoogde opbrengsten.

 

Het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een survey en interviews. De survey vond plaats onder 31 HRM-medewerkers en 232 docenten van mbo-scholen en 17 bedrijven waarmee zij samenwerken. De interviews betroffen de ervaringen van zowel docenten - die stage liepen vanuit AOC Helicon, RIVOR, ROC van Amsterdam en Flevoland, en ROC Noorderpoort - als betrokkenen uit de bedrijven en opleidingen. Ter inspiratie zijn vier voorbeelden van docentstages geportretteerd. Opdrachtgever was de MBO Raad.

 

Zie ook
Glaudé, M., Verbeek, F., & Felix C. (2010)

Onderzoek naar de stand van zaken en effecten van de ontwikkeling van ‘les- en examenmateriaal en docentstages’ in het kader van het FES-project Beroepsonderwijs en bedrijf

Amsterdam: Kohnstamm Instituut.