Op vrijdag 23 maart 2018 werd in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de negentiende Kohnstammlezing gehouden, mede georganiseerd door het Kohnstamm Instituut:

 

'Mag ik even uw aandacht?'

door Freek de Jonge

 

Wij verschillen van dieren omdat wij keuzes kunnen maken op basis

van rationele overwegingen.

Niet alleen staan we iedere dag voor meer keuzes, we zijn ook steeds

jonger als we gaan kiezen.

Dat betekent dat het maken van de juiste keuzes de belangrijkste

opgave voor de mens is.

Bijvoorbeeld of je rekenen en taal moet leren voor je leert kiezen?

 

We gaan het hebben over onderwijs.

Het fenomenale domein

dat zich uitstrekt van iemand iets wijs maken,

tot iemand wijzer maken.

Van het kind dat iets abstracts

als het alfabet van zijn grootmoeder leert,

tot het kind dat zijn opa computerles geeft.

 

Inrichting en organisatie van het onderwijs laat ik graag aan anderen

over. Ik ben te veel liefhebber van toeval en chaos om daar werkelijk

belangstelling voor te hebben. Er valt overigens voor de liefhebber

van toeval en chaos veel te genieten in het onderwijs. Het succes van

De Luizenmoeder spreekt boekdelen.

 

De beschikbaarheid van kennis kan het probleem niet zijn. Want meer

dan ooit is alles wat aan kennis vergaard is, voor meer mensen dan

ooit beschikbaar. Het gaat erom de kennis eerlijk te (ver)delen.

 

Voor je iemand iets gaat leren dien je vast te stellen waar het in het

leven om gaat.

Een mens staat voor de taak zijn tijd van leven voor zichzelf en de

ander zo aangenaam mogelijk te doden.

 

En dan in een andere volgorde

met andere woorden

 

Aandacht is adem voor de geest.

 

Curriculum vitae Freek de Jonge:

Frederik Jan Georg (Freek) de Jonge (Westernieland, 1944) studeerde, heel kort, Culturele antropologie en MO Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij werd bekend toen hij in 1969 samen met Bram Vermeulen optrad met het sociaal geëngageerde cabaretgezelschap Neerlands Hoop in Bange Dagen. Vanaf 1980 ging hij

solo en veranderde hij het cabaret met zijn geconstrueerde conferences waar een rode draad doorheen liep. Hij verzorgde tien keer een speciale show rond de jaarwisseling.

Voorts schreef hij drie romans, presenteerde televisieprogramma’s, acteerde in films, speelde de Nar in King Lear (1996) en maakte als singer-songwriter een drietal cd’s.

Momenteel werkt hij aan zijn memoires.

De Jonge was een jaar (2015 - 2016) Honorary Fellow aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam vanwege zijn belangrijke bijdragen aan kunst en cultuur.

Tijdens een reeks colleges was onderwijs een van zijn thema’s.

 

 

Kohnstammlezing

Ieder jaar vindt de Kohnstammlezing plaats, aan alle belangstellenden gratis aangeboden door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding.

De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA Amsterdam.

 

De volgende instellingen maken deel uit van het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam:

  • Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam
  • Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • Kohnstamm Instituut UvA BV
  • LEARN! onderzoeksinstituut en LEARN! Academy, Vrije Universiteit Amsterdam

 

 

Let op!

Indien u per e-mail voor de Kohnstammlezing 2019 e.v. wilt worden uitgenodigd, kunt u dit mailen naar bovengenoemd e-mailadres.