Kwalitatief onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het onderwijs

Kwalitatief onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het onderwijs

Hoe het onderwijs er na ruim een half jaar COVID-19 uitziet in alle onderwijssectoren, volgens de onderwijsinspectie

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, waren scholen gesloten van maart tot juni 2020. Hierdoor werden in zeer korte tijd manieren in het onderwijs bedacht om leerlingen en studenten toch les te kunnen geven op afstand. De Inspectie van het Onderwijs heeft met grote aantallen schoolleiders en schoolbestuurders twee keer contact gehad over de gevolgen van de sluiting van de scholen. Bij het tweede contact werden ook leerkrachten, docenten en studenten geïnterviewd. De uitslagen van deze gesprekken zijn vastgelegd in de COVID-19-monitor.

Het Kohnstamm Instituut onderzoekt de gevolgen van COVID-19 op het onderwijs. Het doel van het onderzoek is een beeld schetsen van het onderwijs, na ruim een half jaar COVID-19 in alle onderwijssectoren. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met onderwijsinspecteurs. Na het ontwikkelen van een vragenlijst worden de inspecteurs geïnterviewd in focusgroepen. De data zal worden verwerkt in een rapport en worden gebruikt door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de Staat van het Onderwijs.

Projectleider en evt. andere betrokkenen: Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut. Aan het project werken vanuit het Kohnstamm Instituut mee: Eke Krijnen,  Judith ’t Gilde en Esther Stronkhorst.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Looptijd: 1 november 2020 – 16 december 2020