Kwantitatieve evaluatie Teambeurs Amsterdam

Worden de doelen van de teambeurs – professionalisering van leraren en de ontwikkeling van een professionele leercultuur in primair, voortgezet en speciaal onderwijs – bereikt?

Sinds 2019 kunnen Amsterdamse leraren in teamverband een beurs aanvragen. De Amsterdamse teambeurs is opgezet met meerdere doelen: professionele ontwikkeling van leraren en de school en een bijdrage leveren aan de professionele leercultuur waarin leraren leren van en met elkaar. Dat kan leiden tot meer betrokkenheid en motivatie onder leraren, vermindering van stress en meer werkplezier en daarmee tot behoud van leraren voor Amsterdam.

Het onderzoek is een evaluatie van dit beleid dat onderdeel is van de Amsterdamse Lerarenagenda 2019-2022. De hoofdvraag is: In hoeverre draagt de Amsterdamse Teambeurs bij aan de activering van leraren en scholen om zich bezig te houden met teamprofessionalisering en aan het behoud van leraren voor de stad?

Bij de aanvraag van de beurs moet de schooldirecteur aangeven aan welke pijler(s) van de 7 pijlers voor betere kansen de Teambeurs bijdraagt.

De Teambeurs kan in de schooljaren 2019/2020 t/m 2022/2023 worden aangevraagd. De beurs heeft een uitvoeringsperiode van twee jaar; het onderzoek loopt drie jaar en betreft vragenlijstonderzoek bij twee cohorten van aanvragers.

Eerder deed het Kohnstamm instituut onderzoek naar de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen, zie voor meer informatie het rapport van de eindevaluatie.

Projectleider en andere betrokkenen: Wouter Schenke, Yolande Emmelot, Iris Bollen & Arwen van Stigt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Looptijd: 1 mei 2020-31 december 2022