Onderwijsinterventies monitoren, evalueren en verduurzamen

Kohnstamm Instituut ondersteunt scholen, schoolbesturen en gemeenten bij de uitvoering en verantwoording van NPO-interventies