Op school spreken we Nederlands. Terecht of achterhaald?

Doe mee aan het gesprek in de Balie op woensdagavond 3 november.

In klaslokalen in Nederland wordt Nederlands gesproken, ook door kinderen die daarnaast nog andere talen beheersen. Dat is goed voor de schoolcarrière en de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Althans, dat is het idee. Maar is het wel terecht dat veel thuistalen uit den boze zijn op de meeste scholen? Of moet er meer ruimte voor andere talen komen, en zo ja: hoe zou het onderwijs er dan in de praktijk uit moeten komen te zien?

Iedereen is het erover eens dat alle leerlingen dezelfde kansen verdienen, maar over de vraag welke rol taal speelt bij het bieden van die kansen, heerst onenigheid onder leraren, onderzoekers en ouders. Vergroot alleen maar Nederlands spreken echt je kansen in de maatschappij? Als jij en je klasgenoten thuis dezelfde taal spreken, is het dan niet beter voor je begrip van de lesstof als jullie in dié taal over de stof praten? En als kinderen in de klas Nederlands moeten spreken, moet dat dan ook op het schoolplein, of zelfs thuis?

Sprekers

Mr. Dr. Ellen-Rose Kambel is oprichter en directeur van de Rutu Foundation, een non-profit organisatie die zich wereldwijd sterk maakt voor intercultureel meertalig onderwijs.

Hilbert Bredemeijer is wethouder Onderwijs, Sport, Buitenruimte en 4e locoburgemeester in Den Haag.

Dr. Eke Krijnen is onderwijsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de samenwerking tussen ouder en school in het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen.

Nilay Kaya is directeur van basisschool de Wereldburger (Amsterdam Nieuw-West) en van basisschool De Kameleon (Amsterdam Noord).

Prof. dr. Joana Duarte is lector Meertaligheid en Geletterdheid bij de NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar voor Wereldburgerschap en Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en universitair hoofddocent bij Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar de implementatie en effecten van meertalig onderwijs, naar taalattitudes van leerkrachten en leerlingen en naar lerarenprofessionalisering en -agency voor het omgaan met talige en culturele diversiteit.

Voor meer informatie kijk op de website van De Balie.