Nationale peiling naar het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie.

Peiling Kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs 2025

Kohnstamm Instituut gaat een nationale peiling uitvoeren naar het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie

Het leergebied Kunstzinnige oriëntatie
In het leergebied Kunstzinnige oriëntatie staat de kunstzinnige expressie van kinderen centraal. Kinderen leren vorm en betekenis te geven aan hun gevoelens en gedachten. Dit doen ze door hun verbeelding in te zetten binnen de verschillende kunstzinnige disciplines: dans, muziek, drama en beeldende vorming. Ook reflecteren ze op hun eigen werk en dat van anderen. Ten slotte doen ze enige kennis op over cultureel erfgoed en leren ze dit te waarderen.

Doelen van het peilingsonderzoek 
Kohnstamm Instituut gaat een nationale peiling uitvoeren naar het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. De doelen van het onderzoek zijn om een beeld te geven van de inrichting van het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie en de leerlingprestaties van groep-8 leerlingen binnen de verschillende kunstzinnige disciplines. Daarnaast worden verbanden tussen leerlingprestaties en kenmerken van leerlingen, scholen en onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie onderzocht. De resultaten van het peilingsonderzoek kunnen helpen bij de dialoog over de kwaliteit en verbetering van het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie.

Leerlingprestaties op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie
Onder leerlingprestaties verstaan we de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen op het gebied van Kunstzinnige oriëntatie. We richten ons op vier kunstzinnige disciplines: beeldende vorming (inclusief audiovisueel), dans, drama en muziek. Daarnaast peilen we de kennis over en waardering voor cultureel erfgoed. De leerlingprestaties omvatten zowel productieve als receptieve vaardigheden. De productieve vaardigheden gaan over het vermogen van leerlingen om betekenis te geven aan hun gevoelens en gedachten, door deze te verbeelden in een kunstzinnig medium. De receptieve vaardigheden gaan over het vermogen van de leerling om te kijken en luisteren naar hoe anderen betekenis geven door middel van kunstzinnige expressie. 

Samenwerkingspartners 
Dit peilingsonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium waarin Kohnstamm Instituut samenwerkt met Cito, KBA Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs en NRO financiert het onderzoek. 

Projectleider en andere betrokkenen: Judith Conijn (projectleider), Annemiek Veen, Illa Carrión Braakman

Opdrachtgever: Inspectie van het Onderwijs

Looptijd: mei 2023 – december 2025