Peilingsonderzoek naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs

Kennis en vaardigheden groep 8-leerlingen

Het Kohnstamm Instituut gaat een nationale peiling uitvoeren naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Hierin wordt gekeken naar de kennis en onderzoeksvaardigheden van leerlingen in groep 8. Denk daarbij aan kennis over de Tweede Wereldoorlog, de riddertijd, andere landen of het klimaat en milieu. De onderzoeksvaardigheden en denkwijzen gaan over oorzaak- en gevolgrelaties, brongebruik en kaartlezen. Naast de kennis en vaardigheden wordt er gekeken naar de manier waarop aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs wordt aangeboden en hoe leerlingen dit ervaren. De peiling heeft de naam Peil.Mens en Maatschappij meegekregen, omdat dit de term is over het leergebied van aardrijkskunde en geschiedenis dat geïntroduceerd is door curriculum.nu.

Inspectie van het Onderwijs ‘opdrachtgever’

Dit peilingsonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium waarin het Kohnstamm Instituut samenwerkt met de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Cito. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs en NRO financiert het onderzoek.. Peilingsonderzoeken geven een beeld van de inrichting van het onderwijs en de leerprestaties en vaardigheden van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs. De peilingsonderzoeken helpen bij de dialoog over de kwaliteit en verbetering van het onderwijs.

Pilotscholen gezocht, meld je aan!

Ter voorbereiding van de hoofdstudie is het Kohnstamm Instituut op zoek naar 10 scholen die deel willen nemen aan de pilot in de periode mei – juni 2021. Het doel van de pilot is om te controleren of de vragen goed passen bij de leerlingen en of de vragen meten wat ermee wordt beoogd. Als dank voor de hulp kan de leerkracht van groep 8 deelnemen aan een webinar over het thematisch aanbieden van aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Aanmelden kan door een bericht te sturen aan Esther Stronkhorst: Peil.MenM@kohnstamm.uva.nl