Peilingsonderzoek rekenvaardigheden

Is de rekenvaardigheid van leerlingen op mijn school voldoende om straks volwaardig te kunnen functioneren in onze maatschappij? En maakt het voor hun rekenprestaties uit hoe mijn school het rekenonderwijs vormgeeft? Scholen die meedoen aan Peil.Rekenen-wiskunde krijgen antwoord op deze vragen.

Peil.Rekenen-Wiskunde verzamelt informatie over de rekenkennis en rekenvaardigheden van leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en uit het laatste leerjaar van het speciaal basisonderwijs. In 2019 wordt dit onderzoek onder regie van de Inspectie van het Onderwijs uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam van Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam), CITO, Universiteit Leiden en KPC Groep.

In onderstaand filmpje vindt u meer informatie over het onderzoek. Voor vragen of om uw school aan te melden voor deelname kunt u contact opnemen.Scholen ontvangen een terugkoppeling van de resultaten van de leerlingen in het laatste leerjaar. De terugrapportage brengt in beeld hoe uw leerlingen presteren op verschillende rekenonderdelen, ook in vergelijking met andere scholen. Daarnaast kan uw school in 2019 kosteloos deelnemen aan een adviesgesprek, waarin u met één van de onderzoekers kunt bespreken hoe u deze informatie kunt inzetten op uw school.

via: rekenvaardigheid@kpcgroep.nl

Wat houdt de peiling in?

 • Tussen maart-juni 2019 krijgen alle schoolverlaters eenmalig een toets. De school bepaalt wanneer de toetsen in deze periode het beste kunnen worden afgenomen.
 • De toetsen worden afgenomen door toetsleiders van Kohnstamm Instituut, zij zorgen ook voor alle materialen. De leerkracht hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.
 • Er zijn verschillende versies van de toets. De leerkracht stuurt via een beveiligde link een digitale leerlinglijst in waarmee vooraf de toetsversies willekeurig toegewezen kunnen worden aan de leerlingen.
 • Op de leerlinglijst kan de leerkracht aangeven of er bijzonderheden zijn waarmee we rekening moeten houden (zoals bijvoorbeeld dyslexie of spreekt onvoldoende Nederlands).
 • Inclusief instructie en pauze duurt de afname niet langer dan 1 uur en 15 minuten.
 • De leerlingen hoeven zich niet voor te bereiden.
 • De rekentoetsen zien er aantrekkelijk uit, zijn afwisselend en de beschikbare toetstijd is ruim voldoende.
 • Leerlingen krijgen direct na afloop een presentje.
 • De school krijgt een brief waarmee zij de ouders kan informeren en desgewenst hun kind kunnen afmelden.
 • De leerkrachten van groep 8 vullen een leerkrachtvragenlijst (15 minuten). Via een app ontvangen ze daarna een link naar een leslogboek over de rekenles (4 keer 5 minuten).
 • Er is één schoolvragenlijst (20 minuten). Deze vragenlijst kan de schoolleider op eigen gelegenheid in de aangegeven periode online invullen.
 • De toetsen worden nagekeken door het onderzoeksteam.
 • De school krijgt in het najaar van 2019 een schoolrapport met de resultaten van de leerlingen afgezet tegen landelijke gemiddelden. Ook kunt u kosteloos een adviesgesprek aanvragen.
 • Na de rapportage aan de scholen worden alle herleidbare persoonsgegevens van de leerlingen en docenten vernietigd.