PIAAC 2024: internationaal onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

Overal om ons heen hebben we te maken met informatie, zowel op het werk als in het dagelijks leven. Als we online aankopen doen, communiceren met school, werk of overheid of financiële producten vergelijken. In het PIAAC-onderzoek gaan we na hoe volwassenen met deze alledaagse informatie omgaan. Het gaat om een internationaal OECD-onderzoek dat deze vaardigheden onder volwassenen in kaart brengt. In september 2022 start de dataverzameling voor PIAAC. 

Aan PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) nemen 34 landen deel. Nederland doet voor de vierde keer mee, na eerdere internationale onderzoeken in 1994, 2008 en 2013. Het onderzoek maakt gebruik van een uitgebreide achtergrondvragenlijst en opdrachten uit het dagelijks leven om inzicht te krijgen in onder andere:

  • het niveau van kennis en vaardigheden van 16-74 jarigen
  • de samenhang tussen vaardigheden en economische (werk & inkomen) en niet-economische aspecten (gezondheid & sociaal vertrouwen)
  • de samenstelling en omvang van specifieke groepen zoals laaggeletterde volwassenen

PIAAC wordt gecoördineerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van NRO en de ministeries van OCW, SZW en EZ. De resultaten worden eind 2024 gepubliceerd. 

Meer informatie is te vinden op: www.piaaconderzoek.nl

Contactpersoon: Marieke Buisman