Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland

Politieonderwijs Caribisch Nederland: heeft de kwaliteitsimpuls gewerkt?

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een evaluatieonderzoek gestart naar de Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland (2016-2020). Doel is de beleidstheorie, ervaringen en opbrengsten in beeld te brengen ter ondersteuning van een beslissing over voortzetting van deze maatregel. Het Kohnstamm voert dit onderzoek uit, samen met Oberon en University of Curaçao.

In de periode 2016-2020 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een bijzondere bijdrage beschikbaar gesteld in de vorm van 3,5fte docenten per jaar om een kwaliteitsimpuls te geven aan het politieonderwijs in Caribisch Nederland. Via een evaluatieonderzoek wil men graag zicht krijgen op de opbrengsten en eventuele verbeterpunten van deze maatregel.

Met de extra financiële middelen konden zowel de basispolitieopleiding als specialistische opleidingen worden aangeboden ter versterking van het politiewerk van de KPCN en de Kustwacht. De opleidingen werden verzorgd door docenten van de Nederlandse Politieacademie. Een nevendoel van de maatregel is het stimuleren van de samenwerking bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en tussen politiemensen van de verschillende eilanden.

De onderzoekers maken gebruik van de methodiek van de Verklarende Evaluatie, en zoomen in op de beleidstheorie en randvoorwaarden. Documentstudie en focusgroepen bieden vervolgens inzicht in de uitvoering van de kwaliteitsimpuls, in de ervaringen van de verschillende betrokkenen (zoals korpschefs, politiemensen, docenten en beleidsmakers) en in de opbrengsten voor de kwaliteit en samenwerking in de verschillende politiekorpsen. Het onderzoek leidt tot kennis die nodig is voor de beslissing over continuering, en geeft aanbevelingen voor eventuele verbeterpunten.

Projectleider en andere betrokkenen: Marianne Boogaard en Henk Sligte (Kohnstamm Instituut), Ton Klein en Leonie Middelbeek (Oberon), Flora Goudappel en Pascale Dingemanse (University of Curaçao)

Opdrachtgever: WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie

Looptijd: 1 juni – 1 december 2019