Alternatieve examinering Nederlands: een uitgelezen kans voor nieuwkomers?

Tussenrapportage evaluatie pilot alternatieve examinering Nederlands voor nieuwkomers