Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs

Meningen van po- en vo-ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016