Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, NCTV