Kunstenaars in de groep

Onderzoek naar effecten van kunst in de voorschoolse educatie