Opbrengsten van toekomstgericht onderwijs

Toekomstgericht onderwijs betekent meer gerichtheid op ‘andere’ doelen