Thuis voorlezen met digitale prentenboeken

Veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met taalachterstand