Toegankelijkheid en (on)gelijke kansen aan de UvA

In hoeverre is er aan de UvA sprake van brede toegankelijkheid en gelijke kansen voor alle studenten ongeacht hun achtergrond?