Toekomstgericht onderwijs.

Werken aan zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en verantwoordelijkheid in het VO.