Veel eigen regie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een verkennende studie naar effecten op motivatie, welzijn en prestaties