Vervolgmeting ervaren bureaucratie passend onderwijs

Onderzoek bij scholen en ouders in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs