Zicht op thuiszitten

Geschillen over toelating, verwijdering of ontwikkelingsperspectief van (dreigende) thuiszitters