Berichten

TALIS2024 van start: internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders

Goed onderwijs begint met goed toegeruste leraren TALIS (Teaching and Learning International Survey) biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over aspecten van de werk- en leeromgeving op scholen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van (startende) leraren. Internationaal onderwijsonderzoek in 50 landen TALIS […]

Peilingsonderzoek naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs

Kennis en vaardigheden groep 8-leerlingen Het Kohnstamm Instituut gaat een nationale peiling uitvoeren naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Hierin wordt gekeken naar de kennis en onderzoeksvaardigheden van leerlingen in groep 8. Denk daarbij aan kennis over de Tweede Wereldoorlog, de riddertijd, andere landen of het klimaat en milieu. De onderzoeksvaardigheden en denkwijzen gaan over oorzaak- en […]

Kwantitatieve evaluatie Teambeurs Amsterdam

Worden de doelen van de teambeurs – professionalisering van leraren en de ontwikkeling van een professionele leercultuur in primair, voortgezet en speciaal onderwijs – bereikt?

Rapporten