Berichten

Peilingsonderzoek naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs

Kennis en vaardigheden groep 8-leerlingen Het Kohnstamm Instituut gaat een nationale peiling uitvoeren naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Hierin wordt gekeken naar de kennis en onderzoeksvaardigheden van leerlingen in groep 8. Denk daarbij aan kennis over de Tweede Wereldoorlog, de riddertijd, andere landen of het klimaat en milieu. De onderzoeksvaardigheden en denkwijzen gaan over oorzaak- en […]

Kwantitatieve evaluatie Teambeurs Amsterdam

Worden de doelen van de teambeurs – professionalisering van leraren en de ontwikkeling van een professionele leercultuur in primair, voortgezet en speciaal onderwijs – bereikt?

Rapporten