Berichten

Effect van het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs

Wat is er bekend over het effect van Engels als onderwijstaal op vakinhoudelijke kennisverwerving van niet-Engelstalige studenten in het hoger onderwijs? Internationale onderzoeksliteratuur moet evidentie geven over (eventuele) effecten van Engelstalig hoger onderwijs op het vakinhoudelijke leerproces en de prestaties. We kijken ook naar factoren die daarop van invloed zijn en de randvoorwaarden waaraan moet […]

Rapporten