Berichten

Werving van laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal, hoe pak je dat aan?

Bij de aanpak van laaggeletterdheid is extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal, de NT1’ers. Het blijft moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Wat is de sleutel tot succes? Expertise voor werving NT1 doelgroep Maastricht University onderzocht dit samen met het Kohnstamm Instituut en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie (Vrije Universiteit Brussel), door in kaart […]

TALIS2024 van start: internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders

Goed onderwijs begint met goed toegeruste leraren TALIS (Teaching and Learning International Survey) biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over aspecten van de werk- en leeromgeving op scholen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van (startende) leraren. Internationaal onderwijsonderzoek in 50 landen TALIS […]

PIAAC 2024: internationaal onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

Overal om ons heen hebben we te maken met informatie, zowel op het werk als in het dagelijks leven. In het PIAAC-onderzoek gaan we na hoe volwassenen met deze alledaagse informatie omgaan.

Peilingsonderzoek rekenvaardigheden

Is de rekenvaardigheid van leerlingen op mijn school voldoende om straks volwaardig te kunnen functioneren in onze maatschappij? En maakt het voor hun rekenprestaties uit hoe mijn school het rekenonderwijs vormgeeft? Scholen die meedoen aan Peil.Rekenen-wiskunde krijgen antwoord op deze vragen. Peil.Rekenen-Wiskunde verzamelt informatie over de rekenkennis en rekenvaardigheden van leerlingen uit groep 8 van […]

Rapporten