Berichten

Praktijkboek voor onderwijsprofessionals

Judith ’t Gilde publiceert samen met dr. Prof. Monique Volman een boek over buitenschoolse kennisbronnen voor onderwijsprofessionals

Kwalitatief onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het onderwijs

Kwalitatief onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het onderwijs

Hoe het onderwijs er na ruim een half jaar COVID-19 uitziet in alle onderwijssectoren, volgens de onderwijsinspectie