Berichten

Guuske Ledoux in het NRC over zes jaar Passend Onderwijs

Volgende week maakt de Tweede Kamer de balans op van passend onderwijs. Het eindrapport geeft een diffuus beeld. Die onduidelijkheid heeft met het beleid zelf te maken, zegt Guuske Ledoux, coördinator van het onderzoek en tot voor kort wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut. Artikel in het NRC van 11 november.

Afscheidslezing Guuske Ledoux (wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut)

Guuske Ledoux, onze wetenschappelijk directeur, is na een indrukwekkende en succesvolle loopbaan per 4 oktober 2020 met pensioen gegaan. Op 16 september heeft een viertal sprekers op een kleinschalig afscheidssymposium haar grote bijdrage aan onderzoek en kennis op het gebied van onderwijs, opvoeding en jeugdhulp belicht. In samenspraak met de aanwezigen hebben we niet alleen […]

Guuske Ledoux met pensioen, Erna van Hest volgt haar op

Guuske Ledoux, onze wetenschappelijk directeur, gaat na een zeer indrukwekkende en succesvolle loopbaan per 4 oktober 2020 met pensioen. Haar pensionering, maar vooral haar enorme bijdrage aan onderzoek en kennis op het vlak van onderwijs, opvoeding en jeugdhulp, wordt op 16 september op passende wijze centraal gesteld op een speciaal georganiseerd afscheidssymposium, in verband met […]

Oorzaken en mogelijke oplossingen thuiszittende leerlingen

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen op basis van casuïstiek van de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Welke factoren beïnvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?

Leerpotentieeltests zijn nuttig als indicatie van de ondersteuningsbehoefte van probleemleerlingen en onderbouwen de voorspelling van hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?

Zorgleerlingen in het bo en sbo lopen hun achterstanden doorgaans niet in, maar bij technisch lezen ontwikkelen leerlingen in het sbo zich sneller dan in het bo.

ORD 2019

Kohnstamm-onderzoekers vertegenwoordigd op de ORD 2019

Kohnstamm-onderzoekers vertegenwoordigd op de ORD 2019

Rapporten