Berichten

Wat is een effectieve rekendidactiek voor leerlingen in het basisonderwijs? Hangt effectiviteit samen met kenmerken van de leerlingpopulatie?

Constructivistische rekenmethoden, zoals realistisch reken-wiskundeonderwijs, leveren geen betere resultaten op dan traditionele rekenmethoden zoals directe instructie, maar ze doen er ook niet voor onder.

Peilingsonderzoek rekenvaardigheden

Is de rekenvaardigheid van leerlingen op mijn school voldoende om straks volwaardig te kunnen functioneren in onze maatschappij? En maakt het voor hun rekenprestaties uit hoe mijn school het rekenonderwijs vormgeeft? Scholen die meedoen aan Peil.Rekenen-wiskunde krijgen antwoord op deze vragen. Peil.Rekenen-Wiskunde verzamelt informatie over de rekenkennis en rekenvaardigheden van leerlingen uit groep 8 van […]

Rapporten