Berichten

Meer ruimte voor nieuwe scholen: Naar een Zweeds model?

De Correspondent bericht over de Zweedse inspiratie bij het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.

Rapporten