TALIS2024 van start: internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders

Goed onderwijs begint met goed toegeruste leraren

TALIS (Teaching and Learning International Survey) biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over aspecten van de werk- en leeromgeving op scholen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van (startende) leraren.

Internationaal onderwijsonderzoek in 50 landen

TALIS verzamelt wereldwijd informatie in het basisonderwijs (ISCED 1) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ISCED 2). Het onderzoek is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en wordt wereldwijd in 50 landen uitgevoerd. Na 2008, 2013 en 2018 neemt Nederland in 2024 voor de vierde keer deel.

Ervaringen van leraren en schoolleiders

TALIS beschrijft hoe leraren en schoolleiders hun leer- en werkomgeving ervaren.  Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over schoolleiderschap en bestuur, opleiding en professionele ontwikkeling, de ontwikkel- en beoordelingscyclus op school, werkdruk, werktevredenheid en het schoolklimaat. Ook vergelijken we de Nederlandse resultaten met andere landen en met eerdere TALIS-metingen. De resultaten worden in 2025 verwacht.

Meer informatie over TALIS is te vinden op talis2024.nl, de website van NRO en de OESO.

Projectleider en andere betrokkenen:

Het Nederlandse TALIS-team bestaat naast Kohnstamm Instituut uit het Research Institute Child Development and Education (UvA), het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap (Fontys Hogeschool), IVA Onderwijs en I&O Research.

De nationale onderzoekcoördinator is Marieke Buisman.

Vanuit het Kohnstamm Instituut werken daarnaast Arjan van der Meijden, Wouter Schenke en Iris Bollen mee.

Opdrachtgever: NRO

Looptijd: 1 juni 2021- 31 oktober 2025