Toekomstverkenning middelbaar en hoger onderwijs

Denk mee over studeren en kennisontwikkeling in 2040

Hoe leer je als student in 2040? Hoe wordt kennis dan ontwikkeld? Wat wordt er in de toekomst verwacht van mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en de wetenschap?

Deze vragen staan centraal in de toekomstverkenning 2040. Want de wereld verandert in sneltreinvaart en Nederland staat voor grote uitdagingen zoals demografische- en sociaal-culturele veranderingen, klimaatverandering en de energietransitie. Wat betekenen deze thema’s voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap in ons land? 

Minister van OCW Robbert Dijkgraaf

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil weten hoe onderwijs en onderzoek eruit moeten zien in 2040. Daarom voeren we een toekomstverkenning uit. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken, bijvoorbeeld via ons online panel. De verkenning wordt uitgevoerd door een consortium van KBA, Kohnstamm Instituut, ResearchNed, CHEPS en AEF. In juni 2023 wordt het eindrapport gepubliceerd.

Meer weten? Kijk dan op https://toekomstvanonderwijsenwetenschap.nl/

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Looptijd: december 2022- juni 2023

Projectleiding: Marieke Buisman

Met medewerking van: Merel de Wit, Lisanne Jilink en Marion van Binsbergen