Wat is het effect van vertragen en verbreden van het aanvankelijk leesproces van nieuwkomers in groep 3 op de tweedetaalverwerving van het Nederlands?

Vertraging en verbreding van het aanvankelijk leesproces van nieuwkomers

Wat is het effect van vertragen en verbreden van het aanvankelijk leesproces van nieuwkomers in groep 3 op de tweedetaalverwerving van het Nederlands?

Nieuwkomers in groep 3 hebben, in vergelijking met klasgenootjes van wie Nederlands de moedertaal is, meer tijd nodig om mondeling en schriftelijk vaardig te worden in het Nederlands. Bepaalde vormen van vertraging en verbreding van het aanvankelijk leesproces kunnen effectief zijn voor de Nederlandse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden van nieuwkomers. Vertragen kan door in groepjes of individueel aanvullende lessen te geven, expliciete uitleg te geven en lesstof te herhalen. Verbreden kan vermoedelijk door taalonderwijs in andere delen van het onderwijscurriculum te integreren, en door tweetalig leesonderwijs of onderwijs in de moedertaal van nieuwkomers te geven, hoewel bij het laatste een aantal kanttekeningen is te plaatsen.

Voor de NRO Kennisrotonde beantwoordden Illa Carrión Braakman (antwoordspecialist) en Annabel Vaessen (kennismakelaar) deze vraag.

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde